Hur man överlever en kulturkris

Mark Dever | July 1, 2017


Det verkar som den allmänna opinionen förändras angående samkönat äktenskap, och detsamma gäller landets lagar. Denna förändring är förstås bara en av många. Amerikanernas syn på familj, kärlek, sexualitet i allmänhet, tolerans, Gud, m.m. tycks gå mot ett håll som tvingar bibeltroende kristna in i en försvarsposition.

Det är lätt att känna det som om vi har blivit de nya “moraliskt fredlösa”—“moral outlaws,” för att citera Al Mohler. Att stå upp för historiska kristna principer kommer i ökande utsträckning att ge oss problem både socialt, och kanske även ekonomiskt. Ja, en dag kanske man t.o.m. blir sedd som kriminell. Det är ironiskt att kristna får höra att de inte får pracka sina åsikter på andra. Det går så långt att kristna hotas med att förlora jobbet eller att råka ut för andra bestraffningar därför att de inte följer den nya partilinjen.

I allt detta blir kristna frestade att gripas av eller sprida panik. Men om vi gör detta visar vi bara att vi har antagit en obiblisk namnkristendom.

Här presenteras nu sju principer som kan hjälpa oss att överleva de mycket verkliga kulturförändringar som vi just nu genomgår.

1. Kom ihåg att församlingar finns till för att verka för övernaturlig


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-man-oeverlever-en-kulturkris.