Hur man tillämpar en evangeliecentrerad andlighet

Donald Whitney | July 1, 2017


Som du säkert redan har märkt är alla ”andliga” idag. För några år sedan fick jag se en undersökning av USA Today där till och med de flesta ateister uppgav att de såg sig själva som ”andliga” människor. Vid närmare eftertanke har jag aldrig hört någon säga: ”Jag är ju inte så andlig av mig.” Kanske är det så att andlighet för många helt enkelt innebär att man tillbringar tid ibland för personlig reflektion. Och för andra kanske det innebär att man medvetet försöker leva efter vissa principer eller försöker vara genomtänkt i viktiga frågor som miljön eller hemlöshet.

Men den allmänna uppfattningen om andlighet är inte den bibliska. Jag skriver utifrån ett perspektiv där andlighet inkluderar den mänskliga anden, men mer än så, det har även att göra med att söka Gud och gudomliga ting, genom Jesus Kristus, i den helige Andes kraft, i överensstämmelse med Guds egen uppenbarelse (d.v.s. Bibeln).

Andlighet och evangeliet

Denna typ av andlighet är inte självalstrad; snarare är den ett resultat av det nya andliga livet som Gud skapar i själen när han verkar genom evangeliet. Med andra ord är kristen andlighet en del av att leva i gensvar till evangeliet. I teologiska ordalag…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-man-tillaempar-en-evangeliecentrerad-andlighet.