Hur man väger läror för den kristna enhetens skull

Joe Rigney | July 1, 2017


I april 2014 möttes en grupp protestantiska teologer i Kalifornien för att diskutera protestantismens framtid. Även om man kan hitta sammanfattningar och uppföljningar av evenemanget på annat håll, så väcker tanken på synlig kristen enhet alla möjliga sorters frågor om hur pass allvarligt det egentligen är med läromässiga, liturgiska och praktiska oenigheter. Sådana frågor kretsar ofta kring vilka läror vi ser som ”väsentliga” eller ”nödvändiga”. Men med åren har jag kommit att bli missnöjd med den här typen av platt analys, eftersom den inte stångas med hur komplexa söndringarna inom kroppen är. 

Efesierbrevet 4 säger att kristen enhet är någonting som vi ska bevara (4:3) och någonting vi ska nå fram till (4:13). Det är både något vi har och ett mål, någonting vi har och måste beskydda, och någonting vi saknar och måste eftersträva. Enheten vi måste eftersträva är nära kopplad till mognad: ”att vi blir helt uppfyllda av Kristus.” Stället säger också att ett av tecknen på omognad är att man förs bort av varje vindkast i läran. Därför skulle jag vilja mena att en del av att växa upp till mognad som individ, som församling, som institution och, om Herren vill, som världsvid församling är förmågan…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-man-vaeger-laeror-foer-den-kristna-enhetens-skull.