Hur små församlingar kan stödja missionen

Matthew Spandler-Davison | June 16, 2017


Jag har fyra nationaliteter. Född i Norge, irländsk far, uppvuxen i Skottland och gift med en amerikan. Jag kan ha två pass förutom mina amerikanska och brittiska pass, men vem behöver fler än två? Det känns lite ironiskt, dock, att jag skulle komma att tjäna i en småstad i Kentucky där de flesta invånare inte har något pass alls.

De flesta församlingar i USA har färre än 100 gudstjänstbesökare, och många av oss tjänar i småstäder. Vi har mycket påtagliga utmaningar när det gäller att mobilisera våra församlingar för mission. Många av våra medlemmar har aldrig rest utomlands. Många andra har inte råd med att lägga flera tusenlappar på flygresor. Dessutom, en församling som inte upplever tillväxt ifrågasätter ofta visheten i att lägga resurser på saker utanför sitt eget samhälle.

Men även en liten församling kan strategiskt involveras i utlandsmission. Missionsrörelsen har aldrig varit åtskild från församlingen; den är församlingen.

Missionsutmaningens omfång och det faktum att Kristus så kraftigt befallde församlingen att gå ut och göra alla folk till lärjungar antyder däremot att varje församling, liten eller avlägsen, måste stångas med frågan: ”På vilket sätt är vi trogna Missionsbefallningen?”

Jag är pastor för en relativt liten församling (140 personer) i…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-sma-foersamlingar-kan-stoedja-missionen.