Hur verkar Gud i världen? En hjälp att förstå mirakel och försynen

Justin Holcomb | June 13, 2017


Bibelns sidor är fulla med Guds mirakulösa ingripanden, och de som tror på Skriftens tillförlitlighet tror på mirakel. Men idag, när någon påstår sig ha bevittnat ett mirakel, småskrattar även evangeliska kristna för sig själva, och hänför kanske “miraklet” till livlig fantasi eller den moderna vetenskapens framsteg. Vi står inför en svår paradox: å ena sidan längtar vi efter mirakulösa tecken och under, precis som de vi läser om i Skriften, men ofta när vi ser eller hör om saker som kan kallas “mirakulösa” har vi svårt att komma över vår moderna skeptiska inställning. Har Gud slutat verka i världen på samma sätt som på Bibelns olika tidsepoker?

För att kunna svara på frågan måste vi utveckla en teologi om mirakel som kan hjälpa oss få en riktig uppfattning om hur Gud verkar i världen idag, så att vi undviker de två dikena, att å ena sidan göra allting till mirakel, eller att å andra sidan inte låta någonting alls vara ett mirakel. Vi måste kunna avgöra när någonting är ett mirakel, och när det inte är det.

Felaktiga uppfattningar om mirakel

Många felaktiga uppfattningar om mirakel förekommer idag. Till exempel tror en del att Gud skapade världen som en…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-verkar-gud-i-vaerlden-en-hjaelp-att-foersta-mirakel-och-foersynen.