Hur vet jag att jag är kristen?

Kevin DeYoung | June 14, 2017


Varje gång jag själavårdar kristna som söker frälsningsvisshet tar jag dem till Första Johannesbrevet. Denna korta epistel är full av hjälp för att avgöra huruvida vi är i tron eller ej. Särskilt finns där tre tecken i 1 Joh, som vi fått för att kunna svara på frågan: ”Har jag förvissning eller fördömelse?”

Det första tecknet är teologiskt. Du bör ha förvissning om du tror på Jesus Kristus, Guds Son (5:11-13). Johannes vill inte att människor ska tvivla. Gud vill att du ska ha visshet, att veta att du har evigt liv. Och detta är det första tecknet: Att du tror på Jesus. Du tror på att han är Kristus eller Messias (2:22). Du tror att han är Guds Son (5:10). Och du tror att Jesus Kristus har kommit i köttet (4:2). Så om din teologi är fel när det gäller Jesus kommer du inte ha evigt liv. Men ett av tecknen som bör ge dig förvissning inför Gud är att du tror på hans ende Son Jesus Kristus vår Herre (4:14-16; 5:1, 5).

Det andra tecknet är moraliskt. Du bör ha förvissning om du lever ett rättfärdigt liv (3:6-9). De som håller på med ondska, som kastar sig huvudstupa…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-vet-jag-att-jag-aer-kristen.