Hur vi blir bättre bereaner (1 av 3)

Kevin DeYoung | June 14, 2017


Det står att judarna i Berea var förnämare än de i Thessalonike, för “de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.” (Apg 17:11). Hur talande det är — både för dem och för oss — att förnämlighet inte mäts i titlar, land, börd, rikedom eller rang, utan i hur vi behandlar Guds ord. Vår inställning till Skrifterna avgör om vi är patrask eller kungligheter.

Så hur kan vi bli bättre bereaner?

Denna fråga ställde jag nyligen till min församling, och det är frågan jag vill utforska denna vecka. Hur kan vi vara mer som de förnäma bereanerna och mindre som det lösa folket i Thessalonike (Apg 17:5)?

Låt mig föreslå tio sätt: tre idag, fyra på onsdag och de tre sista på torsdag.

1. Lyssna på predikan med en öppen bibel

Vi har ingen myndighet i predikstolen förutom den som kommer av Guds ord. Det oroar mig när jag talar på olika ställen och läser igenom bibeltexten utan att höra någon slå upp sin bibel (eller åtminstone tittar ner på en skärm). Jag vill säga: ”Du känner inte mig. Du vet inte om du bör lyssna på…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-vi-blir-baettre-bereaner-1-av-3.