​Hur vi blir bättre bereaner (2 av 3)

Kevin DeYoung | July 1, 2017


4. Vi måste närma oss Bibeln med spänd förväntan

Bereanerna tog emot ordet med all villighet. Detta var deras hållning till ordet — villighet och förväntan. Oavsett om vi är i ett samtal eller i en publik säger vår hållning någonting. Den visar om du lutar dig framåt, redo att lyssna, redo att lära dig, eller om du är uttråkad och distraherad. Bereanerna hade en god hållning. De satt som på nålar — redo att ta emot ordet, redo att tro.

Är du ivrig att komma till ordet? Är du ivrig att ta tillfället i akt att få höra mer av Guds ord? Har du tänkt på att testa söndagsskola* igen, eller en hemgrupp, eller ett bibelstudie, eller en söndagskväll, eller en konferens, eller ta fram en bra bok? Vi kan ju inte säga ja till alla möjligheter, men vi bör fråga oss själva: Är dessa tillfällen utan betydelse för mig, eller är jag ivrig att få fler av dem?

Anden har aldrig rört Sig i väckelsehistorien, och Anden har aldrig rört i människohjärtat, utan att det har lett till en ny hunger efter Guds ord. Jag har sett det många gånger. Du har nog sett det också, kanske i…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-vi-blir-baettre-bereaner-2-av-3.