Hur vi blir bättre bereaner (3 av 3)

Kevin DeYoung | July 1, 2017


8. Pröva svårsmälta läror mot Skrifterna innan du bara slänger bort dem

Kristna från en bred kyrkobakgrund kan ha det lite svårt att acceptera obekanta läror som de uppfattar som allt för exakta eller kontroversiella. Att tänka igenom predestination, män och kvinnors roller, evigt straff eller Kristi unikhet (bara för att ge ett par exempel) kan vara utmanande och förvirrande. Men om vi är som bereanerna kommer vi inte kasta bort svåra läror bara för att de är svåra. Vi kommer att forska i Skrifterna för att se om det kan förhålla sig så.

Var öppen för att Guds ord kan överraska dig. Bereanerna lär ha blivit ganska överraskade när de väl förstått att Messias skulle lida, dö och väckas till liv. Men de tog emot det eftersom de såg det i Bibeln. Dumpa inte svåra läror utan att pröva dem mot Skrifterna.

9. Var ödmjuk nog att ta Bibeln på orden oavsett vem du är

Läser man genom Apostlagärningarna märker man att Lukas ofta påpekar att de som tog emot Guds ord hade hög social status. Detta kanske inte passar oss så bra. Vi frågar oss varför Lukas gör så stor grej av detta? Det spelar ju ingen roll…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/hur-vi-blir-baettre-bereaner-3-av-3.