Iaktta föräldrar och se Gud

Dan Doriani | August 6, 2017


Om du vill ha en bild av Guds villkorslösa, uppoffrande kärlek, se på hur föräldrar tar hand om ett nyfött barn de första veckorna. Ett gossebarn kan inte göra någonting för sina föräldrar. Han kan inte ens ge dem ett leende. Ett flickebarn är ett knippe behov, krav och avbrott som utplånar allt normalt liv. Men, då vi observerar föräldrarnas ögon, kan vi se den villkorslösa kärlekens blick. De matar, byter, håller och tröstar ett barn som inte gjort någonting och inte kommer att göra någonting för dem. Men hur de älskar det! Det finns ingen bättre bild av Guds oförtjänta och fria nåd. Johannes säger: “Se vilken kärlek Fadern gett oss, så att vi får kallas, och är, Guds barn.”(1 Joh 3:1).

 

Om ett spädbarn gråter eller blir sjukt, blir bra föräldrar arga på det? Nej, de blir bedrövade över sitt barns tårar och vill bara hjälpa det. Genom detta liknar vi vår Fader i himlen. Men han visar ständigt den kärlek, som vi endast visar vid enstaka tillfällen. Psalm 103 säger: “Som en fars förbarmande över söner, har HERREN förbarmande över de som fruktar Honom.” (Ps 103:13). Gud har på detta sätt skrivit in ledtrådar om sitt…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/iaktta-foeraeldrar-och-se-gud.