​John Wesley: Vill du bli bättre på att predika, bli bättre på att läsa!

| July 3, 2017


John Wesley skriver till John Trembath (17 aug, 1760), en ung predikant som inte var så bra på att predika. Här menar han att mer läsande inte är det enda som behövs för att bli bättre på att predika, men att det behövs.

Någonting som gjort stor skada för dig tidigare, eller, även än idag, är jag rädd, är att du aldrig läser.

Jag har knappt känt till någon predikant som läser så lite.

Kanske har du tappat smak för det genom att du struntat i det.

Därför blir din talang i predikan inte bättre. Den är precis likadan som för sju år sen. Den är livlig, men inte djup; det finns inte mycket variation; det finns inga bredare tankar.

Endast läsningen kan ge detta, med meditation och daglig bön.

Du gör dig själv mycket illa när du utelämnar detta.

Du kan aldrig bli en djup predikant utan den, mer än du kan bli en grundlig kristen.

Sätt igång! Avsätt en del av varje dag till övning i det fördolda. Du kan få den smak för det du inte har; det kan verka jobbigt i början, men blir ljuvligt efteråt.

Vare sig du tycker om det eller ej, läs och…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/john-wesley-vill-du-bli-baettre-pa-att-predika-bli-baettre-pa-att-laesa.