Konsten att tillämpa predikan

Jeramie Rinne | July 3, 2017


Efter 15 år av predikande tycker jag fortfarande att tillämpningen är en av de svåraste delarna av predikoskrivandet. Varför?

Jag stångades redan tidigt med detta – teologiseminariet hade ju utrustat mig väl för exegetik och tolkning, men inte lika väl för själva tillämpningen av Bibeln. Det är nog därför som vi har bilden av den typiske nyutexaminerade pastorn, vars predikningar låter mer som en bibelkommentar och mindre som ett ord från Gud. Och på tal om kommentarer – de verkar sällan ge någon hjälp i att tillämpa texten. De tenderar att mest vara till hjälp med tolkningsfrågorna.

Kanske är det så att tillämpningarna alltid kommer gäcka oss en aning eftersom det finns någonting levande och dynamiskt med dem. En tillämpning handlar om hur Guds tidlösa budskap talar nu, och nuet ändras alltid. Eller så kanske skillnaden ligger i det faktum att exegetik mer är vetenskapsdelen i predikoskrivandet och tillämpningen mer är konsten. Och som all konst kommer även denna att förbli en aning diffus.

Oavsett varför, har vi det svårt med att ge bra tillämpningar, och därför är ett av de vanligaste klagomålen som man har när det gäller kyrkan att de inte förstår vad predikan har med det verkliga…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/konsten-att-tillaempa-predikan.