Korta tankar om daglig bön

Tim Keller | July 20, 2017


Det finns tre typer av bön som jag försöker ta tid till varje dag — meditation (eller begrundande), begäran och omvändelse. Jag koncentrerar mig på de två första varje morgon och den sista på kvällen.

Meditation är egentligen ett mellanting eller en blandning av bibelläsning och bön. Jag använder gärna Luthers kontemplativa metod som han skissar på i det berömda brevet om bön, som han skrev till sin barberare. Grunden i denna metod är detta: Ta en biblisk sanning och ställ tre frågor utifrån den. Hur visar den mig någonting som jag kan prisa Gud för? Hur visar den mig någonting om mig själv som jag behöver bekänna? Hur visar den mig någonting som jag behöver be Gud om? Tillbedjan, bekännelse och begäran. Luther föreslår att vi fortsätter meditera på detta sätt tills våra hjärtan börjar värmas och smälta under en känsla av Guds verklighet. Detta händer inte ofta. Visst, vi ber ju inte främst för att få bra känslor eller svar, utan för att ära Gud för den han är i sig själv.

Jag försöker läsa Bibeln på två sätt. Det finns två sorters bibelläsningar jag försöker göra.  Jag läser igenom Psaltaren varje månad med hjälp av Book of


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/korta-tankar-om-daglig-boen.