Kristus, vår Ställföreträdares tystnad, och missbruket av tungan

| August 5, 2017


Jakob 3 varnar oss om att missbruka tungan. Jakob börjar i v. 1 med att säga att inte många av oss borde bli lärare, för att vi kommer att få en strängare dom. Hans första bild av hur vi alla begår “många fel” (v. 2) är vår “lilla lem,” tungan (v. 5). Som en liten eld kan leda till en stor skogsbrand (v. 5), kan på samma sätt tungan antända hela vårt liv (v. 6). Den går inte att tämja, den är ostyrig och full av dödligt gift (vv.7-8). Samma tunga kan välsigna Gud och förbanna de som är Guds avbild (vv. 9-10). Som Jakob säger: “Så får det inte vara, mina bröder” (v. 10).

Hur kan vi sätta missbruket av tungan till evangeliets återlösande kraft?

Sinclair Ferguson pekar på Kristus, vår tyste frälsare och ställföreträdares gärning och exempel:

Han stod tyst på grund av alla ord som gått ut från våra läppar; för varje ord som ger Gud tillräcklig anledning att fördöma dig för all evighet, för att du förbannat honom eller hans avbild.

Herren Jesus kom till världen för att bära Guds dom över de synder vi begått med våra tungor. När han stod inför översteprästen och Pontius…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/kristus-var-staellfoeretraedares-tystnad-och-missbruket-av-tungan.