Lär känna “Afrikas Spurgeon”

Collin Hansen | June 10, 2017


Conrad Mbewe beskrivs ofta i USA som “Afrikas Spurgeon.” Som framgår av följande intervju, är han dock inte säker på hur han fick detta smeknamn—men folk fortsätter använda det. Mbewe  är pastor i Kabwata Reformed Baptist Church i Lusaka, Zambia och predikade under ett av huvudmötena på The Gospel Coalition's national conference 2011 om “Den Rättfärdige Telningen” som omnämns i Jeremia 23:1-8. Jag bad honom att berätta lite i förväg hur han skulle använda sin predikan för att visa på en modell för kristocentrisk förkunnelse utifrån Gamla Testamentet.

Jag bad också Mbewe att berätta mer om sin församlings arbete med att plantera andra församlingar i Zambia och Botswana, och förklara hur han tränar lärare att tolka Gamla Testamentet på ett kristocentriskt sätt. Förhoppningsvis kommer denna intervju hjälpa er att lära känna Mbewe lite bättre inför hans predikan som hölls onsdagen den 13 April, kl. 19:00.

Hur blev du känd som “Afrikas Spurgeon”?

Jag har faktiskt ingen aning. Hemma i Zambia kallar de mig för Conrad Mbewe. “Afrikas Spurgeon” är väl mer en amerikansk grej, och eftersom jag inte bor i USA vet jag inte hur det kommer sig, och jag märker inte heller av det. Men lyckligtvis är det…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/laer-kaenna-afrikas-spurgeon.