Luthers nittiofem teser: Vad du kanske inte vet och varför de har betydelse idag

Justin Holcomb | July 19, 2017


Om det är någonting de flesta vet om reformationen så är det nog det som hände den 31 oktober 1517, då Martin Luthers (1483-1586) nittiofem teser spikades upp på dörren till slottskyrkan i Wittenberg, i en protest mot katolska kyrkan. Efter detta dröjde det inte länge förrän kyrkan hade delats upp i flera olika läger: inte bara i ”kyrkans läger” och ”Luthers läger” utan även alla möjliga sorters kyrkor och teologer.

Allra mest känd är Luther är för sin undervisning om Skriften och rättfärdiggörelsen. Han hävdade att Skriften allena (sola scriptura) är vår yttersta auktoritet för tro och liv. I fråga om rättfärdiggörelsen lärde han att vi enbart blir frälsta genom tro på Jesus Kristus, på grund av Guds nåd och Kristi förtjänst. Vi blir varken frälsta genom våra egna förtjänster eller förklarade rättfärdiga genom våra goda gärningar. Dessutom måste vi helt förtrösta på att Gud frälser oss från våra synder, och inte förlita oss delvis på vår egen självförbättring.

Förlåtelse med en prislapp

Denna undervisning avvek radikalt från den katolska ortodoxin på Luthers tid. Men vad du kanske inte vet är att de 95 teserna i själva verket inte handlade om dessa frågor, även om det var…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/luthers-nittiofem-teser-vad-du-kanske-inte-vet-och-varfoer-de-har-betydelse-idag.