Man föds inte till pastor, man formas till det

Derek Rishmawy | July 19, 2017


Medan jag sakta läst igenom Bruce Gordons mästerliga biografi om Calvin, har det slagit mig att man inte föds som pastor, man formas till det. När man så här långt senare i historien läser sista utgåvan av Institutio eller senare kommentarer, glömmer man lätt av att denne mogne kyrkoman och teolog en gång varit en högmodig, ung jurist, som fick förändras och utvecklas genom andras positiva inflytande.

Ett tema som fångade min uppmärksamhet som ung pastor själv var det positiva inflytande som mentorer och vänner har haft. I vad som följer skulle jag vilja belysa tre lärdomar om mentorskap, för både yngre och äldre, utifrån Calvins tidiga år.

Välj dina mentorer vist

För det första: Välj dina mentorer vist, och tänk på deras svagheter och styrkor. Calvin fick tidigt den eldige reformatorn Guillaume Farel som mentor. Farel var en stark röst för reform, med gedigna teologiska referenser och ett hjärta för evangeliet, men han var överaggressiv och stundtals rent bråkig. Faktum är att Farel fick med sig den unge Calvin på reformationsarbetet i Genève genom att hota honom med att Gud skulle förbanna hans studier och liv om han vägrade stanna och hjälpa till.

Farel hjälpte Calvin på många…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/man-foeds-inte-till-pastor-man-formas-till-det.