Nåden är inte en sak

Jeremy Treat | June 11, 2017


Den store amerikanske teologen Al Pacino sa en gång: ”Jag bad Gud om en cykel, men jag vet att Gud inte jobbar så, så jag stal en cykel och bad om förlåtelse.” Pacinos uttalande visar på någonting som vi alla tänker men kanske inte säger. Om Gud är förlåtande, varför sträva efter ett helgat liv? Om straffet är betalt, varför måste vi då göra bättring?

Jag tror att spänningen som vi känner här i grund och botten kommer av en förvirrad syn på nåden.

Vad är nåd?

Jag brukade tänka på nåden som en andlig substans som Gud förvarade i högar bakom sin himmelska tron och delade ut till sitt folk nedanför. Med andra ord var nåden ett ämne i sig som Gud gav av, utöver sig själv.

Så fel jag hade! Nåden är inte en sak. Nåden är inte ett ämne som Gud ger av utöver sig själv. Han får aldrig slut på den. Gud ger oss sig själv när vi inte förtjänar det; detta är nåd.  Den ofta upprepade definitionen på nåd som en oförtjänt gåva är korrekt men går inte tillräckligt långt när det handlar om Guds nåd. Nåden är en gåva, men Gud är inte bara…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/naden-aer-inte-en-sak.