När dagen höljdes i mörker

Thabiti Anyabwile | August 6, 2017


Jesus ropade: “Min Gud, Min Gud, varför har Du övergivit Mig?”

Matteus 27:46

“Lämna ingen kvar.” Detta är en del av det löfte som män och kvinnor i det militära avlägger till varandra och sitt land. Detta löfte driver sedan helt vanliga män och kvinnor att göra sitt yttersta för i lojalitet mot sina kamrater. I södra Afghanistan visade Storbritanniens marinkår upp sitt hjältemod den 15:e januari 2007 då de gick till det yttersta för att rädda en av sina egna.

Efter att 200 soldater angripit ett talibanfäste och sedan lämnat området upptäckte de att en av deras mannar lämnats kvar. Eftersom det kunde finnas fler talibaner i området fick soldaterna handla snabbt för att rädda sin kamrat. De använde de enda helikoptrar som fanns – tre attackhelikoptrar av typen AH-64 – för att flyga tillbaka soldater till området. Då AH-64:or bara har plats för två man på insidan spändes de andra soldaterna fast med selar på helikopterns två korta vingar, som vanligtvis brukar bära raketer och missiler. De tre helikoptrarna kom snabbt fram till slagfältet. De fyra soldaterna tog sig ner från vingarna och fann sin kamrat som stupat i strid. De band fast hans kropp vid vingen på…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/naer-dagen-hoeljdes-i-moerker.