När synden är bedrövlig och nåden är fantastisk

Tim Keller | August 6, 2017


Under åren har jag lagt märke till att det är en del förkunnare som gör sitt bästa för att betona helgelsen, men missar att lägga samma betoning på Guds nåd och att han tar emot oss, trots våra synder. Andra förkunnare gör sitt bästa för att undvika lagiskhet och bara glädjas i nåden, men undviker då helst att kalla människor till nära, krävande självrannsakan och djup omvändelse. Men 1700-talspastorn John Newton är riktigt bra på att lägga samma vikt på självrannsakan och nåd.

I förra artikeln såg vi Newton visa oss några starkt överbevisande sätt att rannsaka vårt inre. Han säger att kristna lägger alldeles för lite tid och möda på att rannsaka sig själva och att försöka växa i helgelse, i Andens frukt. Men gör inte en sådan nära rannsakan att vi alltid kommer känna oss otillräckliga, skamsna och skyldiga? Nej, för Newton ser att en djupare insikt om synd leder till desto större glädje i nåden. Ingen var bättre än Newton på att uppmana människor att “använda nådens evangelium” på hjärtat och så förvandla det. Här är två saker jag lärt mig från Newton genom åren, om hur man ska göra detta.

Människor försöker ofta fylla sina hjärtan…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/naer-synden-aer-bedroevlig-och-naden-aer-fantastisk.