Nineve ska stå upp

Joel Badal | July 19, 2017


 Assyrier, evangeliet och en familjeberättelse

Shlama Lou-Kuhn! Detta är en assyrisk fras som betyder “frid vare med er.” Vi byter ofta dessa ord när vi hälsar på släkt, vänner och främlingar. Assyrierna är ett gästvänligt folk som älskar att äta mat och fira olika händelser.

Assyrier har också starka band till sina kyrkor. Syftet med denna uppsats är att dela några saker jag upptäckt gällande det assyriska folket, att visa Guds hjärta för assyrierna och att dela en personlig berättelse om min bakgrund som assyrier.

Assyrier, introduktion

Assyrierna är ett folk vars historia sträcker sig tusentals år tillbaka. De har Abram som utgångspunkt, som kom från Kaldéernas Ur (1 Mos 12). Idag är assyrierna dock en minoritet i Irak, Iran, Syrien och Jordanien. På grund av förföljelser har assyrierna blivit ett utspritt folkslag och saknar ett eget hemland. Bara i Irak är de 500 000, men siffrorna dalar dag för dag.

Assyrierna identifieras som kristna av börd, och inte nödvändigtvis genom evangeliet. De består av tre huvudinriktningar: Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka, kaldeisk-katolska kyrkan och den protestantiska kyrkofamiljen. (Dessutom finns syrisk-ortodoxa och syrisk-katolska kyrkan.) Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka bekänner sig till en villolära som kallas “nestorianism”…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/nineve-ska-sta-upp.