Ordspråksboken: en mini-guide till livet

Tim Keller | July 19, 2017


I min dagliga bibelläsning det senaste året har jag läst igenom Ordspråksboken 3, en text jag studerat och predikat igenom många gånger. Men denna gång när jag läste den märkte jag att verserna 3-12 innehåller alla teman som finns i resten av boken, och alltså kan ses som en mini-guide till att leva troget. Det finns fem saker som ett vist, gudfruktigt liv består av. De fungerar både som medel för att bli vis och gudfruktig, och även som tecken på att du växer till i ett sådant slags liv.

1. Lägg ditt hjärtas djupaste förtröstan på Gud och hans nåd. Påminn dig själv varje dag om hans villkorslösa förbundskärlek till dig. Sätt inte ditt hopp till avgudar eller din egen prestation.

Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta. (Ords 3:3-5a)

2. Sätt hela ditt sinne i lydnad under Skriften. Tro inte att du vet bättre än Guds ord. Låt den påverka ditt liv på alla områden. Bli en människa som står under auktoritet.

förlita dig inte


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/ordspraksboken-en-mini-guide-till-livet.