Pastorer behöver kvinnolärare (och vice versa)

Jen Wilkin | July 19, 2017


Jag lär kvinnor Bibeln och hoppas under min livstid att få se många kvalificerade kvinnolärare vakna upp i församlingen så att läskunnigheten i Bibeln kan öka. Men för att införverkliga detta hopp behövs det hjälp från pastorer. Jag vet att det går, eftersom jag själv har fått sådan hjälp – förmånen av att få generöst med input och uppmuntran från en pastor.

Det råder inte mycket oenighet bland kristna att kvinnor kan och bör undervisa kvinnor. Men om en kvinna har fått gåvan att undervisa, hur kan en pastor i så fall på rätt sätt värdesätta, kultivera och dra nytta av kvinnliga lärares begåvningar?

Jag tror att du som pastor kommer göra precis detta om du noggrant avväger två sanningar.

Du behöver henne

Du må vara den bäste predikanten på vår planet, men Gud hade inte gett kvinnor gåvan att undervisa om deras undervisning inte var absolut nödvändig för kvinnornas andliga välbefinnande i din församling. Du behöver hennes hjälp. Här är fyra sätt som en kvinnlig lärare kan lätta på din börda.

  1. Hon är ett föredöme som du inte kan vara. När en kvinna ser att någon som liknar henne och låter som henne undervisar i Bibeln med passion och…

To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/pastorer-behoever-kvinnolaerare-och-vice-versa.