Pastorstjänsten är ett krig

Paul Tripp | July 19, 2017


Varför uppger så många pastorer att de är överbelastade och överansträngda? Varför uppger så många pastorer att de upplever spänningar mellan familjelivet och livet i verksamheten? Varför känns pastorstjänsten ofta mer som en prövning än en glädje? Varför är det så ofta disharmoni mellan pastorns privatliv och hans offentliga personlighet? Varför finns det så ofta dysfunktionella förhållanden mellan pastorn och hans verksamhetsledare och personal? Varför så många kortlivade pastorstjänster?

Kanske har vi glömt att pastorstjänsten är ett krig och att du aldrig kommer leva framgångsrikt i pastorsrollen om du lever med en fredstidsmentalitet. Låt mig förklara. Den främsta striden en pastor har att utkämpa är inte striden mot omvärldens skiftande värderingar. Det är inte striden mot motsträviga människor som inte verkar uppskatta evangeliet. Det är inte kampen för församlingsverksamheternas framgång. Och det är inte de ständiga svårigheterna med resurser och personal som behövs för att utföra uppdraget. Nej, pastorns krig är ett djupt personligt krig. Det utkämpas på det slagfält som är pastorns hjärta. Det är ett krig om värderingar, lojaliteter och motiveringar. Det handlar om dolda begär och grundläggande drömmar. Detta krig är alla pastorers största hot. Ändå är det ett krig vi ofta, i vår naivitet, ignorerar eller…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/pastorstjaensten-aer-ett-krig.