Problemet med polemisk predikan

Erik Raymond | August 5, 2017


Det finns många sätt att försämra förkunnelsen och hämma tjänsten. Intet ont anande pastorer har gjort detta i århundraden. En av dessa fällor är att använda sig av polemik. Polemik är i strikt bemärkelse ett tillspetsat skrivet eller uttalat argument mot en annan ståndpunkt. Polemisk predikan är då en predikan som angriper ett särskilt bruk eller lära hos en annan person eller institution.

Martyn Lloyd-Jones kallade polemisk predikan för “taggig”. Å ena sidan kan predikanter hamna fel om de är för veka och inte gör tillräckligt för att motbevisa felet hos de som lär i motsats till den sunda läran. (Titus 1:9, 2:15). Å andra sidan kan en predikant bli helt upptagen med att avslöja allt och alla. Idag finns det verksamheter, församlingar och även hemsidor som verkar bygga sin identitet på att reagera emot felaktigheter. Vi lever trots allt i en tid som en del har kallat historiens mest okritiska period, vilket leder till att en del predikanter åtar sig uppdraget att predika polemiskt. Men att försvara sanningen mot felaktigheter är endast en del av trogen förkunnelse. Frågan är inte om det finns utrymme för polemisk förkunnelse eller ej, utan om någon kan ägna sig för mycket åt detta.


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/problemet-med-polemisk-predikan.