Så, hur vet jag egentligen att jag är kristen?

Kevin DeYoung | July 20, 2017


För ett tag sedan skrev jag en kort text med titeln Hur vet jag att jag är kristen? Inlägget kom efter att jag under en termin hade predikat igenom Första Johannesbrevet. Liksom John Stott och många andra ser jag 1 Joh som ett brev om frälsningsvisshet, en kort bok där aposteln Johannes (om och om igen) skissar på tre tecken som bekräftar vad Johannes redan vet: nämligen att hans brevs mottagare är Guds älskade barn.

  • Det första tecknet är teologiskt. Du bör ha förvissning om du tror på Jesus Kristus, Guds Son (5:11-13).
  • Det andra tecknet är moraliskt. Du bör ha förvissning om du lever ett rättfärdigt liv (3:6-9).
  • Det tredje tecknet är socialt. Du bör ha förvissning om du älskar andra kristna (3:14).

Jag har inte själv kommit på dessa tre punkter. Stott kallar de tre tecknen ”tro” eller ”lärotestet”, ”lydnad” eller ”det moraliska testet”, och ”kärlek” eller ”det sociala testet”. Så vitt jag kan se utifrån kommentarerna jag tittat i är min förståelse av 1 Joh helt och hållet mainstream. Jag var tydlig med att ”Dessa är inte tre saker vi gör för att förtjäna frälsning utan tre indikationer på att Gud i sanning har frälst oss”. Jag…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/sa-hur-vet-jag-egentligen-att-jag-aer-kristen.