​Säger du bara att du är för de oföddas rätt till liv?

Matt Chandler | June 10, 2017


Det är en sak att säga att du är för de oföddas rätt till liv, och en annan sak att vara för de oföddas rätt till liv. Med andra ord, om vi enbart är för livet i teorin men inte i praktiken, då är vi egentligen inte för livet. Visst kan vi säga att vi är det, men det betyder ingenting och saknar substans.

Så vad betyder det att verkligen vara för de oföddas rätt till liv? Som kristna, hur rör vi oss från tro till handling i denna viktiga fråga?

När själen börjar

Psalm 139 är kanske den mest grundläggande texten för livets okränkbarhet. I denna psalm prisar David Gud för hur han blivit skapad i moderlivet. Teologiskt sett lämnar denna text inga tvivel om att barnet i moderlivet är en mänsklig varelse, med dagar framför sig som Gud redan har stakat ut. Vår Gud är djupt och aktivt inblandad i att skapa oss. Teologiskt sett börjar livet vid befruktningen.

Men detta är inte den stora debatten mellan teologi och vetenskap, som en del tenderar att tro. Det råder nämligen ingen oenighet kring vad som är fakta: Vid befruktningen skapas en ny DNA-sträng som är distinkt från mammans och…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/saeger-du-bara-att-du-aer-foer-de-ofoeddas-raett-till-liv.