Saliga visshet. Varningens ord

Collin Hansen | August 6, 2017


Hebreerbrevet avskräcker de mest begåvade predikanter och forskare. Till att börja med vet vi inte vem författaren är. Han citerar Gamla Testamentet utförligt och ofta, men hans sätt att tolka texten är inte alltid helt glasklart för läsaren. Hans argument om änglar, Mose och templet kräver mer än bara en ytlig förståelse av den hebreiska Bibeln.

Och sedan har vi vad vi kan kalla “varningsavsnitten” (2:1-4; 3:7-4:13; 5:11-6:12; 10:19-39; 12:14-29). Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå hur viktig prästen Melkisedek är, men många kristna känner ändå på sig hur viktiga dessa varningar är i praktiken. Kan jag förlora min tro? Tänk om jag tvivlar? Tänk om jag inte lyckas övervinna synden?

För att besvara dessa, och andra, frågor, vände jag mig till den hyllade forskaren Peter O'Brien, professor emeritus vid Moore College i Sydney, Australien. Många som har studerat Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Filemon och Filipperbrevet har dragit nytta av hans rika, insiktsfulla och bibeltrogna kommentarer. Han har också skrivit en kommentar till Hebreerbrevet som varit till stor hjälp för många. Här hjälper han oss utifrån detta studiumatt förstå de kända varningsavsnitten i deras omedelbara och kanoniska sammanhang.

En del reformerta lärare—som tror på de heligas uthållighet—finner det


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/saliga-visshet.-varningens-ord.