Skillnaden mellan de ursprungliga autograferna och grundtexterna

Michael Kruger | July 20, 2017


Om du vill hitta ett sätt att kritisera Skriftens auktoritet finns det oändliga valmöjligheter. Det finns historisk kritik (t.ex. “många av dessa böcker är förfalskningar”.) Det finns logisk kritik (t.ex. ”Evangelierna motsäger varandra”). Det finns moralisk kritik (t.ex. “Gud är omoralisk när han beordrar att hela städer slaktas”). Och så finns det hermeneutisk kritik (t.ex. “ingen kommer överens om vad Bibeln betyder”).

Men på senare år har en mer grundläggande utmaning uppstått. Alla de olika kritiksätten ovan är i grund och botten samma sak; alla argumenterar för att Bibelns ord inte är sanna. Men denna nyare och mer grundläggande utmaning handlar inte om huruvida Bibelns ord är sanna, utan huruvida vi har Bibelns ord över huvud taget.

I kärnan för denna utmaning ligger det faktum att vi endast har handskrivna kopior av dessa böcker som vi så högt värderar. Och i själva verket har vi bara kopior av kopior av kopior. Och med tanke på att människor som skriver gör misstag, och att överföringsprocessen inte var perfekt — hur kan vi då vara säkra på att dessa texter har blivit bevarade? Hur kan vi vara säkra på att vi faktiskt har Skriftens ord?

Bart Ehrmans bästsäljande bok: Misquoting Jesus fokuserar…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/skillnaden-mellan-de-ursprungliga-autograferna-och-grundtexterna.