Skippa versen, memorera boken: Andrew Davis om utökad bibelmemorering

| July 20, 2017


Efter Moses död, när Josua blir satt att leda israeliterna, befaller Gud honom: “Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den” (Jos 1:8).

Att meditera över Bibeln är detsamma som att fästa sinnet på Bibeln. Men hur kan vi fästa våra sinnen på Guds Ord idag när vi bara fastnar i våra biblar eller i våra smartphone-appar?

Andrew Davis, förstepastor i First Baptist Church i Durham, North Carolina, vill hjälpa kristna att meditera över bibeltexten genom att lära dem att memorera mer av Bibeln. I sin nya e-bok An Approach to Extended Memorization of Scripture ger Davis dagliga procedurer att följa för att memorera hela kapitel och böcker i Bibeln samtidigt. Davis är också medlem i The Gospel Coalitions råd och har använt dessa tekniker för att lägga 35 av Bibelns böcker på minnet under hela sin tid som pastor.

Jag brevväxlade nyligen med Davis om hans bok, metoder och varför kristna bör memorera Bibeln.

I en tid då de flesta kristna har ständig tillgång till en bibel (i sina telefoner) varför är det ändå nödvändigt med utökad


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/skippa-versen-memorera-boken-andrew-davis-om-utoekad-bibelmemorering.