Tetelestai

| July 20, 2017


Förlåten – riven itu.

Korset och graven är tomma.

Vredens kalk har han tömt.

Segern är förtjänad.

Ormen är krossad.

Den nya skapelsen vaknar.

Tronen är intagen.

Allt – fullbordat (τετέλεσται).

Han är uppstånden!

Han är sannerligen uppstånden!

 

Översatt av evangeliecentrerat.se


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/tetelestai.