Tim Keller om att skriva böcker som pastor

Josh Blount | August 5, 2017


Det är väl inte en hemlighet att pastorer tycker om böcker. Vi läser dem, vi citerar dem, vi ger bort dem. Trots allt är ju grunden för själva tjänsten Guds eget skrivna Ord. Utan denna bok har vi ingen pastorstjänst.

Men hur är det med att skriva böcker? Hur bör pastorer tänka angående att sätta ord på papper för publicering? Tim Keller, förstepastor i Redeemer Presbyterian Church i New York City och vice ordförande i The Gospel Coalition, har skrivit flera böcker, och de är nästan alla utgivna under de senaste åren.

Hur klarar han det? Och hur skulle Keller råda andra pastorer att skriva? Jag brevväxlade med Keller om dessa och andra frågor.

* * * *

Bör en pastor skriva böcker? Är det en berättigad del av pastorstjänsten att skriva, eller distraherar det oss från de personer vi egentligen är kallade till att ta hand om?

Pastorer kan skriva böcker som en berättigad del i sin pastorstjänst. Det är en del av Ordets tjänst. Ordets tjänst betyder inte bara det talade ordet. Men frågan är egentligen när de bör skriva.

Jag tror inte att pastorer bör producera mycket i bokform under första halvan eller ens två tredjedelarna av…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/tim-keller-om-att-skriva-boecker-som-pastor.