​Trodde de tidiga kristna på den objektiva, juridiska försoningsläran?

Michael Kruger | June 10, 2017


Skeptiker kritiserar ofta många centrala kristna uppfattningar genom att hävda att de inte hölls av de tidigaste kristna. Istället får vi höra att dessa uppfattningar uppfanns i efterhand av den etablerade kyrkan. 

Ett typiskt exempel är argumenten angående Jesu gudom. Dessa argument går ut på att Jesu allra tidigaste efterföljare i själva verket inte trodde att Jesus var gudomlig – det var bara den senare, etablerade kyrkan, som var under politiskt tryck från kejsar Konstantin, som insisterade på att Jesus måste ha gudomlig status. En del hävdar utifrån detta att uppfattningen att Jesus är Gud i själva verket alltså inte är kristen.

Objektiva försoningsläran

Samma typ av argument har också använts om andra läror, särskilt den objektiva försoningsläran. Kritiska forskare som leds av Gustaf Auléns klassiska verk har länge hävdat att de tidigaste kristna inte trodde att Kristus dog som ett ställföreträdande offer för syndare. Istället trodde dessa kristna, enligt dem, på det som vi kallar ”den klassiska försoningsläran” (Christus victor). Jesu död (och uppståndelse) besegrade, enligt denna uppfattning, Djävulen och andra makter som höll människor fångna. Utifrån detta synsätt dog Kristus alltså inte i upproriska syndares ställe, utan istället räddade han offer från en fallen värld.

Om…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/trodde-de-tidiga-kristna-pa-den-objektiva-juridiska-foersoningslaeran.