Två evangelier: Vilket tror du på och vilket delar du?

| June 9, 2017


Jonathan Leeman:

Vilket “evangelium” tror du på?

Ditt svar på denna fråga har en direkt koppling till vad du anser om församlingstukt. Därför är det viktigt att vi kontrollerar att vi verkligen talar om samma evangelium innan vi går vidare.

Nedan följer två “versioner” av evangeliet. Skillnaden är hårfin. Den första versionen kommer nog att slå igen dörrarna för allt tal om församlingstukt. Det andra kommer däremot att få igång diskussionen om församlingstukt.

Evangelium 1: Gud är helig. Vi har alla syndat och skilts från Gud. Men Gud sände sin Son för att dö på korset och återuppstå så att vi kan bli förlåtna. Alla som tror på Jesus kan få evigt liv. Vi är inte rättfärdiga genom gärningar. Vi är rättfärdiga genom tron allena. Evangeliet kallar därför alla människor till att “bara tro!” En villkorslöst kärleksfull Gud tar emot dig som du är.

Evangelium 2: Gud är helig. Vi har alla syndat och skilts från Gud. Men Gud sände sin Son för att dö på korset och återuppstå så att vi kan bli förlåtna och börja följa Sonen som Kung och Herre. Alla som omvänder sig och tror kan få evigt liv, ett liv som börjar idag och sträcker…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/tva-evangelier-vilket-tror-du-pa-och-vilket-delar-du.