Två utskämda kvinnor som förändrade världen

Rob Schwarzwalder | August 6, 2017


Nya testamentet börjar med två graviditeter. Båda har ett mått av skam i sig. I det ena fallet är det en kvinna som blir av med sin skam; i det andra en kvinna som blir belagd med skam. Men i båda ser vi mirakulösa demonstrationer av Gud häpnadsväckande nåd i att erbjuda frälsning för alla människor.

Först har vi Elisabet, prästen Sakarias’ fru (Luk 1:5–25). Trots att hon ”var till åren” blev hon gravid genom Guds mirakulösa ingripande. Hennes son blev Johannes döparen.

Man förstår att Elisabet måste ha blivit stormförtjust. Att få barn efter åratal, kanske årtionden, av att förlika sig med att aldrig få bli mor skulle glädja vilken kvinna som helst. Hon kunde också glädjas i att hennes makes besvikelse över att inte få bli far nu var ett minne blott.

Men en del av Elisabets glädje hade att göra med den skam som barnlöshet förknippades med i den tidens judiska kultur.

Skammen med barnlöshet

Matriarken Rakel mådde så dåligt över att inte ha fött barn att hon sa till sin make Jakob: ”Skaffa mig barn, annars dör jag” (1 Mos 30:1). John Byron, professor i Nya testamentet, skriver ”Den barnlösa kvinnans sociala status i den hebreiska Bibeln…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/tva-utskaemda-kvinnor-som-foeraendrade-vaerlden.