Var noga med dig själv och din undervisning

Donald Whitney | July 3, 2017


Pastorer står ständigt inför frestelsen att lägga mer tid och energi på metoder än på läran. Om du är en av dem, lyssna då på Paulus’ instruktion i 1 Tim 4:16: ”Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.”

Efter uppmaningen att vara noga med sig själv instruerar Paulus Timoteus vidare att vara noga med sin undervisning, med läran. Men vad jag ser är att de flesta pastorer inte är detta. De talar inte om läran. De läser inte på. Om de är noga med någonting, är det deras metoder och psykologi. Resultatet? Mindre bibeltrohet. Mindre intresse för sanning. Mindre allvar. Mindre djup.

Att försumma läran resulterar i en lägre kapacitet att erbjuda ett övertygande alternativ till vår generations tänkande. Jag hör ofta ursäkten att pastorer inte studerar teologi eftersom de är för upptagna med att försöka nå fler människor. Ironiskt nog kommer ofta denna jakt på identifikation med en motsvarande förlust av kommunikation. Vi lägger allt detta jobb på att få människor att känna sig bekväma och hemma så att de inte känner skillnaden mellan livet i Kristus…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/var-noga-med-dig-sjaelv-och-din-undervisning.