​Vill Gud att alla kristna ska vara rika?

Ajith Fernando | July 3, 2017


Allt fler kristna världen över tror att materiell framgång är en rättighet för alla kristna. De tror att Gud vill att de ber om framgång, och förväntar sig det som en säker uppfyllelse av hans löfte. Det finns inget tvivel om att Gamla och Nya testamentena lär att de trogna blir välsignade av Gud.

Men innebär denna välsignelse nödvändigtvis materiell framgång? Kan alla kristna förvänta sig att bli rika? En titt i Bibeln skingrar sådana förväntningar.

Paulus visade ofta att hans lidanden inte omintetgjorde den fullhet han hade i livet. I breven framställer han sitt lidande som en del av beviset på att han var välsignad och kallad av Gud (t.ex. 2 Kor 4:8-8; 6:3-0; 11:13-33; 12:1-10; Gal 6:17). Han beskrev en gång hur ”vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.” (2 Kor 6:10). I Efesierbrevet, där Paulus skriver från ett fängelse, nämner han rikedom fem gånger – och syftar på evangeliet och alla dess skatter. Han var själv en fattig fånge, som saknade många grundläggande mänskliga nödvändigheter, men han såg sig själv som rik. 

I Filipperbrevet, där Paulus också skrev från ett fängelse, talade han om sina ekonomiska behov:

Jag säger…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/vill-gud-att-alla-kristna-ska-vara-rika.